Hanya seorang hamba yang berusaha untuk terus belajar dan mengajarkan.