• Non Fiksi

    Dua Kunci Cinta

    Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah rahimahullah berkata, “Sesuai dengan kadar niat, tekad dan semangat seorang hamba, sekadar itulah Allah akan memberikan taufik dan pertolongan kepadanya. Maka pertolongan Allah akan turun kepada seorang hamba, sesuai dengan…